Bà chủ quán mông mẩy tranh đụ với hầu bàn, nhìn háng của bạn nam. “Làm sao có thể, 20 cm??” cô thắc mắc. Lớp tiếp theo là người Trung Quốc, đứng trên bục giảng là một nam giáo viên tầm 50 tuổi. Cô liên tục nhìn vào háng của nam giáo viên, cố gắng tìm kiếm vết tích 20 cm trên đó nhưng không thấy. Cô bước ra, cô càng nghi ngờ khả năng những gì Li Mei nói, nhưng ánh mắt khẳng định của Li Mei khiến cô cảm thấy đó là sự thật… Đêm hôm đó, khi cô đang sắp xếp sách trong cặp sách trong phòng ngủ, Cô chủ quán mông mẩy giành địt với phục vụ cô vô tình mở cuốn sách ra và ngạc nhiên phát